Κατασκευή ιστοσελίδων

Όταν κάνουμε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι όμορφες, λειτουργικές, εύχρηστες και να είναι responsive mobile.

Τα βήματα για την κατασκευή μίας Ιστοσελίδας είναι τα εξής :

Domain Name. (Να ορίσουμε ένα όνομα στο διαδίκτυο)
Το πρώτο θέμα που πρέπει να δημιουργήσουμε είναι το όνομα, (domain name) που θα ξεκινάει η Ιστοσελίδα. Είναι βασικό, γιατί από εκεί ξεκινάει η δουλειά μας.
Το όνομα είναι η εμπορική μας ταυτότητα στο διαδίκτυο. Θα πρέπει το όνομα που θα διαλέξουμε να είναι διαθέσιμο. Αν όχι, η εταιρεία μας θα σας βοηθήσει να φτιάξετε ένα άλλο με κάποιες παραλλαγές. Όσο πιο γρήγορα αποφασίσετε για το όνομα τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχετε να είναι διαθέσιμο.
Το όνομα έχει και αυτό την δική του τεχνική. Θα πρέπει να είναι μικρό, να μπορεί ο πελάτης να το θυμηθεί εύκολα, να δηλώνει το αντικείμενο της επιχείρησης σας, και να μην δυσκολεύεται να το γράψει ο χρήστης του διαδικτύου.

Επικοινωνία

Technologies used

Ψηφιακό Υλικό του Πελάτη για την Ιστοσελίδα.
Μετά θα ξεκινήσουμε την κατασκευή των σελίδων, που θα δημιουργήσουμε με το ψηφιακό υλικό, που θα μας δώσει ο πελάτης, δηλαδή (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο).

Πλεονεκτήματα με τη συνεργασία της WebRun

Ποιότητα

Έλεγχος

Υποστήριξη

Επικοικωνία

Γρήγορα Αποτελέσματα

Σε όλη τη διαδικασία της κατασκευής της Ιστοσελίδας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου.

Έτσι θα μπορεί να βλέπει και να μας ενημερώνει, για τυχόν αλλαγές, που θέλει να γίνουν.