Προσβασιμότητα σε ΑμεΑ

Όταν κάνουμε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι όμορφες, λειτουργικές, εύχρηστες και να είναι responsive mobile.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη κατασκευή της Ιστοσελίδας σας (website) με πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑμεΑ)
Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (Web Accessibility) σημαίνει ότι τα ΑμεΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι μπορούν να αντιληφθούν, να καταλάβουν, να πλοηγηθούν, και να αλληλεπιδράσουν στο διαδίκτυο.
Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο*.

Επικοινωνία

Technologies used

Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο όμως ωφελεί επίσης και τους ανθρώπους χωρίς ανικανότητες (άτομα τρίτης ηλικίας, τραυματισμα κλπ). Βασική αρχή της προσβασιμότητας είναι να σχεδιάζονται ευέλικτα λογισμικά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες, προτιμήσεις και καταστάσεις των χρηστών (Σχεδιασμός για όλους).

Πλεονεκτήματα με τη συνεργασία της WebRun

Ποιότητα

Έλεγχος

Υποστήριξη

Επικοικωνία

Γρήγορα Αποτελέσματα

Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλες οι ανικανότητες που επηρεάζουν την πλοήγηση:
Οπτικές: Προσαρμογή μεγέθους & χρωματικών συνδυασμών, εναλλακτικό κείμενο στη θέση των εικόνων, μετατρκειμένου σε ομιλία.
Ακουστικές: Εναλλακτικό κείμενο στη θέση των ηχητικών αρχείων και βίντεο.
Σωματικές: Πλοήγηση μόνον από το πληκτρολόγιο ή μόνον από το ποντίκι.
Γνωστικές – νοητικές: Σαφής & απλοποιημένη διάταξη του περιεχομένου.
Με εφαρμογή των διεθνών τεχνικών προτύπων, η μπάρα προσβασιμότητας “WebRun” προσφέρει τις παραπάνω λειτουργίες, παρέχοντας έτσι στα ΑμεΑ νέες δυνατότητες πλοήγησης, καλύπτοντας ορισμένες από τις σύνθετες ανάγκες τους.
*
α) OHE: Σύμβαση για τα Δικαιώματα ΑμεΑ
β) Ε.Ε.: 1083/2006/ΕΚ
γ) Ελλάδα: Ν.4074/2012, N. 3979/2011
δ) W3C: WCAG 2.0.