Η JavaScript είναι μια γλώσσα δέσμης ενεργειών ή προγραμματισμού που σας επιτρέπει να εφαρμόζετε σύνθετες λειτουργίες σε ιστοσελίδες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment