Η HTML5 είναι το πιο πρόσφατο Hypertext Markup Language,, ο κώδικας που περιγράφει τη δομή και την παρουσίαση των ιστοσελίδων. Αποτελείται από τρεις κώδικες: HTML, που διατηρεί τη δομή. CSS, το οποίο επηρεάζει την παρουσίαση. και JavaScript, η οποία δημιουργεί διαδραστικά εφέ μέσα σε προγράμματα περιήγησης ιστού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment