Επισκευές Η/Υ

Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη σε εταιρείες.

Επισκευάζουμε και Αναβαθμίζουμε Η/Υ, και Laptop.

Αφαίρεση Ιών

Αφαίρεση Ιών. Εγκατάσταση Antivirus για ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Προγράμματα

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση Windows, Office. Antivirus, Internet και

οποιαδήποτε εφαρμογή μας αναθέσει ο πελάτης.

Δομημένη Καλωδίωση

Εγκατάσταση Router, Hub, καλωδίων voice και data για δίκτυα Η/Υ και Internet. Και προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εταιρία σας (Hardware).