ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του webrun.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Ο ιστότοπος (website) www.webrun.gr  αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των υπηρεσιών και προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ», με έδρα το Περιστέρι (ΑΦΜ: 035864521 / Δ.Ο.Υ Α Περιστερίου).

Πριν εισέλθετε στη webrun.gr και αποστείλετε μέσω αυτού την παραγγελία σας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της webrun.gr θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να μην κάνει χρήση της webrun.gr.

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης μας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα χρειαστεί να αποδεχθείς τους παρακάτω όρους προκειμένου να χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας.

Ποια προσωπικά δεδομένα ζητάμε;

Ονοματεπώνυμο, οργανισμός, τηλέφωνο, διεύθυνση, χώρα, email, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, IP διεύθυνση σύνδεσης.

Γιατί θέλουμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Είναι απαραίτητα για να σου παρέχουμε τις υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων χώρου, φιλοξενίας ιστοσελίδων & email, έκδοσης πιστοποιητικών SSL και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, την εξυπηρέτηση και την τιμολόγηση σου.

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σου δεδομένα

Τα αποθηκεύουμε στην κεντρική βάση δεδομένων πελατών μας, προστατεύοντάς τα με υψηλά μέτρα ασφαλείας και περιορισμού πρόσβασης σε αυτά μόνο από εξουσιοδημένα πρόσωπα.

Με ποιους και γιατί θέλουμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο με όσους τρίτους Οργανισμούς είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που θα αποκτήσεις:

  • Κατοχύρωση domain names: Στα Μητρώα Ονομάτων Χώρου για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους (εντός και εκτός Ε.Ε.).
  • Φιλοξενία ιστοσελίδων: Σε κανένα τρίτο οργανισμό, εξαιρετικά σπάνια ενδέχεται κάποιος τρίτος τεχνικός να έχει περιορισμένη κι ελεγχόμενη πρόσβαση για την επίλυση προβλημάτων με λογισμικό τρίτων κατασκευαστών (πχ Plesk).
  • Έκδοση SSL: Στις αρχές έκδοσης SSL για την τήρηση της βάσης δεδομένων τους και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων επικύρωσης στοιχείων (εντός και εκτός Ε.Ε.).
  • Στο λογιστικό μας γραφείο (εφόσον έχουμε εκδόσει ονομαστικό παραστατικό σε (Επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία) για την τήρηση των βιβλίων μας και τις καταχωρήσεις των σχετικών λογιστικών εγγραφών.

Γιατί θέλουμε να μεταδώσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα εκτός Ελλάδας και ΕΕ

Διότι είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών κατοχύρωσης ονομάτων χώρου (για συγκεκριμένες καταλήξεις/gTLDs: .com, .net κτλ) και έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL).

Μπορείς να αποσύρεις την άδειά σου.

Όλα τα δεδομένα σου είναι προγραμματισμένα να διαγράφονται αυτόματα από τα συστήματά μας, όταν η αντίστοιχη υπηρεσία σου μαζί μας λήξει ή έχει μεταφερθεί σε άλλο πάροχο.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα

Μόνο για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα διαγράφονται από τα συστήματα της WEBRUN και των τρίτων, μετά την οριστική διακοπή της υπηρεσίας. Κρατούνται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία που μας επιτρέπει η νομοθεσία για το λογιστικό γραφείο.

 

 

  • Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην WEBRUN να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα μου (και τυχόν δεδομένα τρίτων, για λογαριασμό των οποίων ενεργώ), σύμφωνα με τα παραπάνω.
  • Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86, ότι τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή και δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
  • Συμφωνώ στη λήψη email και τηλεφωνικών κλήσεων για τεχνική υποστήριξη και σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιώ.

Άν Θέλετε Διαγραφή από τη λίστα των newletters στείλτε μας email πατώντας το link :
Διαγραφή από το newsletter