Δημιουργία Ιστοσελίδας

Η συνεργασία με το πελάτη, στη δημιουργία της σελίδας στο διαδίκτυο, είναι το Α και το Ω για το τελικό αποτέλεσμα.

Κάθε επάγγελμα, έχει τα δικά του πλεονεκτήματα, που  πρέπει να τα αναδείξουμε στην Ιστοσελίδα του πελάτη μας.

Domain Name. (Να ορίσουμε ένα όνομα στο διαδίκτυο)

Το πρώτο θέμα που πρέπει να δημιουργήσουμε είναι το όνομα, (domain name) που θα ξεκινάει η Ιστοσελίδα. Είναι βασικό, γιατί από εκεί ξεκινάει η δουλειά μας.

Το όνομα είναι η εμπορική μας ταυτότητα στο διαδίκτυο. Θα πρέπει το όνομα που θα διαλέξουμε να είναι διαθέσιμο. Αν όχι, η εταιρεία μας θα σας βοηθήση να φτιάξετε ένα άλλο με κάποιες παραλλαγές. Όσο πιο γρήγορα αποφασίσετε για το όνομα τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχετε να είναι διαθέσιμο.

Το όνομα έχει και αυτό την δική του τεχνική. Θα πρέπει να είναι μικρό, να μπορεί ο πελάτης να το θυμηθεί εύκολα, να δηλώνει το αντικείμενο της επιχείρησης σας, και να μην δυσκολεύεται να το γράψει ο χρήστης του διαδικτύου.

Ψηφιακό Υλικό του Πελάτη για την Ιστοσελίδα.

Μετά θα ξεκινήσουμε την κατασκευή των σελίδων, που θα δημιουργήσουμε με το ψηφιακό υλικό, που θα μας δώσει ο πελάτης, δηλαδή (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο).

Σε όλη τη διαδικασία της κατασκευής της Ιστοσελίδας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου.

Έτσι θα μπορεί να βλέπει και να μας ενημερώνει, για τυχόν αλλαγές, που θέλει να γίνουν.

Data Center

Οι Ιστοσελίδες μας είναι σε ασφαλές και ταχύτατο κέντρο δεδομένων (Data Center) για να διασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την ταχύτητα των πελατών μας. Τα δεδομένα του πελάτη φυλάσσονται (Backup), σε διπλούς χώρους για μεγαλύτερη ασφάλεια και σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται αναβαθμίσεις των Εξυπηρετητών (Servers), για να είμαστε πάντα κοντά στη νέα τεχνολογία.

SEO

Μετά το τελικό αποτέλεσμα της Ιστοσελίδας, η εταιρεία μας συνεχίζει μία διαδικασία, που ονομάζεται βελτίωση στις μηχανές αναζήτησης (SEO Search Engine Optimization).

Αυτή είναι μία διαδικασία που βοηθάει τους χρήστες στο διαδίκτυο να βρίσκουν πιό εύκολα αυτό που ζητάνε, και κατά συνέπεια και τον εκάστοτε πελάτη μας.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και στατιστικά στοιχεία, όσο αφορά την Ιστοσελίδα του πελάτη, (Google Analytics)

Μέσα από αυτή την τεχνική διαδικασία έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε την επισκεψιμότητα στη σελίδα του πελάτη με διάφορους τρόπους, όπως λέξεις κλειδιά, Μηχανές αναζήτησης, Χώρες, προϊόντα, κ.λ.π..