Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της Ιστοσελίδας σας.

Ανεβάζουμε ψηφιακό υλικό (Φωτογραφίες – Κείμενα) στην Ιστοσελίδα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι πάντα ενημερωμένη. Ελέγχουμε την Στατιστική Ανάλυση της Ιστοσελίδα σας και σας ενημερώνουμε για την επισκεψημότητά της.

Σε κάθε Γιορτή, (π.χ. Χριστούγεννα) φροντίζουμε η Ιστοσελίδα σας, να έχει τον ανάλογο σχεδιασμό, εφόσον έγκαιρα μας το ζητήσετε. Συμπληρώνουμαι τη σελίδα σας με Διάφορες χρήσιμες εφαρμογές (π.χ. καιρός, Χάρτης περιοχής) ώστε να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση για τον χρήστη. Ελέγχουμε αν η σελίδα λειτουργεί ικανοποιητικά για τον χρήστη (ταχύτητα)  και βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα.

management

Καινούργιες ιδέες του πελάτη τις σχεδιάζουμε και τις ανεβάζουμε στην Ιστοσελίδα. Φροντίζουμε να  δείχνουμε στο χρήστη του Διαδικτύου ότι η σελίδα μας είναι πάντα ενημερωμένη ώστε να καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε μία Ιστοσελίδα με πρόσφατο και καινούργιο υλικό.